هزینه ثبت نام 336,000 تومان
طول دوره 21 ساعت.
زمان برگزاری تیر- مرداد
پیش نیاز آشنایی متوسط با زبان انگلیسی.
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 21
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
توجه برای اطلاع از زمان و نحوه برگزاری تماس بگیرید.