هزینه ثبت نام 299,000 تومان
طول دوره 12 ساعت 
زمان برگزاری مرداد - شهریور
پیش نیاز آشنایی متوسط با زبان انگلیسی
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 21
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
توجه برای اطلاع از زمان و نحوه برگزاری تماس بگیرید.