قوانین

زوبین سرمایه ارائه کننده خدمات مشاوره و آموزش بازرگانی و سرمایه گذاری 

قوانین دپارتمان بازرگانی بخش خدمات

  • مدت زمان اشتراک نقره ای 30 روز و اشتراک طلایی 35 روز می باشد.
  • زمان پاسخ دهی برای اشتراک نقره ای از ساعت 8  الی 14 و حداکثر طی 4 روز کاری می باشد.
  • زمان پاسخ دهی برای اشتراک طلایی از ساعت 8 الی 20 و حداکثر طی 1 روز کاری می باشد.
  • مشترکین طلایی بصورت 24 ساعته پشتیبانی می شوند.

قوانین دپارتمان بازرگانی بخش آموزش

  • ظرفیت دوره های در حال برگزاری محدود است و ثبت نام پس از تاریخ مشخص شده در صورت تمایل به دوره بعد موکول خواهد شد.
  • عودت وجه ثبت نام تا 5 روز قبل از برگزاری دوره با کسر 25% از هزینه ثبت نام امکانپذیر است.

قوانین دپارتمان سرمایه گذاری بخش خدمات

  • ارائه خدمات مشاوره سرمایه گذاری بصورت حضوری انجام می پذیرد.

قوانین دپارتمان سرمایه گذاری بخش آموزش

  • ظرفیت دوره های در حال برگزاری محدود است و ثبت نام پس از تاریخ مشخص شده در صورت تمایل به دوره بعد موکول خواهد شد.
  • عودت وجه ثبت نام تا 5 روز قبل از برگزاری دوره با کسر 25% از هزینه ثبت نام امکانپذیر است.