هزینه ثبت نام 370,000 تومان
طول دوره 48 ساعت
زمان برگزاری مرداد - شهریور
پیش نیاز ندارد
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 21
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
توجه برای اطلاع از زمان و نحوه برگزاری تماس بگیرید.