هزینه ثبت نام 369,000 تومان
طول دوره 30 ساعت در طی 5 هفته
زمان برگزاری اعلام خواهد شد.
پیش نیاز دوره آموزش مکاتبات تجاری بین المللی مقدماتی
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 14
شرایط انصراف و عودت وجه  تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
توجه از آنجایی که مکاتبات تجاری بین المللی به زبان انگلیسی است، آشنایی با زبان انگلیسی ضروری می باشد.
سر فصل مطالب

- Letters, Faxes, and Emails

- Enquiries

- Replies and Quotations

- Orders

- Payment

- Complaints and Adjustments

- Credit

- Banking

- Agents and Agencies

- Transportation and Shipping

- Insurance

- Miscellaneous Correspondence