هزینه ثبت نام 380,000 تومان
طول دوره 24 ساعت
زمان برگزاری اعلام خواهد شد.
پیش نیاز آشنایی با نرم افزار اکسل
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 14
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
سر فصل مطالب

- کاربردهای شبیه سازی

- شبیه سازی BootStrapping

- شبیه سازی Monte Carlo