هزینه ثبت نام 459,000 تومان
طول دوره 24 ساعت
زمان برگزاری اعلام خواهد شد.
پیش نیاز آشنایی با نرم افزار اکسل
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 14
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
توجه در این دوره مباحث تئوری و عملی بهینه سازی سبد سهام پوشش داده می شود و از نرم افزار اکسل در طی آموزش استفاده می گردد.