هزینه ثبت نام 510,000 تومان
طول دوره  30 ساعت
زمان برگزاری اعلام خواهد شد.
ظرفیت محدود
ظرفیت باقیمانده 14
پیش نیاز آشنایی با نرم افزار اکسل
شرایط انصراف و عودت وجه تا 5 روز قبل از برگزاری با کسر 25%
سر فصل مطالب

- مقدمه ای بر ارزشگذاری

- تئوری و مدل های ریسک

- برآورد پارامترهای ریسک و هزینه سرمایه

- تبدیل سود به جریان نقدی

- رشد

- ارزش استمرار عملیات شرکت

- مدل های تنزیل سود نقدی

- مدل های تنزیل جریان نقد آزاد

- ارزشیابی مقایسه ای

- طبقه بندی مدل های ارزشیابی و گزینش مدل کارا

- ارزشیابی شرکت های نوپا

- ارزشیابی شرکت های زیان ده

- ارزشیابی شرکت های دارای بحران مالی