تقویم آموزشی

ردیف عنوان زمان هزینه ثبت نام ثبت نام
1 دوره آموزش مکاتبات تجاری بین المللی مقدماتی اعلام خواهد شد 299 هزار تومان توضیحات بیشتر
2 دوره آموزش مکاتبات تجاری بین المللی پیشرفته اعلام خواهد شد 369 هزار تومان توضیحات بیشتر
3 دوره آموزش زبان انگلیسی کسب و کار تیر-مرداد 370 هزار تومان توضیحات بیشتر
4 کارگاه ایمیل های تجاری به زبان انگلیسی تیر-مرداد 299 هزار تومان توضیحات بیشتر
5 کارگاه پرزنتیشن به زبان انگلیسی تیر-مرداد 288 هزار تومان توضیحات بیشتر
6 کارگاه فاینانس و حسابداری به زبان انگلیسی تیر-مرداد 310 هزار تومان توضیحات بیشتر
7 کارگاه بازاریابی و تبلیغات به زبان انگلیسی تیر-مرداد 336 هزار تومان توضیحات بیشتر
ردیف عنوان زمان مبلغ ثبت نام
1 دوره آموزشی بهینه سازی سبد سهام اعلام خواهد شد 459 هزار تومان توضیحات بیشتر
2 دوره آموزشی فهم و تجزیه و تحلیل صورت های مالی اعلام خواهد شد 390 هزار تومان توضیحات بیشتر
3 دوره آموزشی ارزشگذاری سهام اعلام خواهد شد 510 هزار تومان توضیحات بیشتر
4 دوره آموزشی شبیه سازی قیمت سهام اعلام خواهد شد 380 هزار تومان توضیحات بیشتر